transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preliminary Formant Data of the Swedia Dialect Database in a Forensic Phonetic Perspective

Författare och institution:
Jonas Lindh (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Proceedings of the 19th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, Trier, Germany, ( 19 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Fonetik
Nyckelord:
formant measurements, dialect database
Postens nummer:
123920
Posten skapad:
2010-07-20 10:14
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007