transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vorwort

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer); J. Alexander Bareis (-)
Publicerad i:
J. Alexander Bareis/Frank Thomas Grub (Hg.): Metafiktion. Analysen zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, s. 7-10
ISBN:
978-3-86599-102-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kulturverlag Kadmos
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2010
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
123908
Posten skapad:
2010-07-19 12:54
Posten ändrad:
2012-02-02 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007