transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Ich bin eine Buchperson": Zur Funktion metafiktionaler Schreibstrategien bei Giwi Margwelaschwili

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
J. Alexander Bareis/Frank Thomas Grub (Hg.): Metafiktion. Analysen zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2010, s. 35-60
ISSN:
978-3-86599-102-7
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Antikvetenskap ->
Historiska kulturer
Postens nummer:
123907
Posten skapad:
2010-07-19 12:52
Posten ändrad:
2010-07-19 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007