transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Words and alternative basic units for linguistic analysis

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Kollegium SSKKII (2010-)); A.P. Hendrikse (-); Elisabeth Ahlsén (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Kollegium SSKKII (2010-))
Publicerad i:
Henrichsen, P. J. (Ed.) Linguistic Theory and Raw Sound. Copenhagen Studies in Language, Copenhagen: Samfundslitteratur, ( 40 ) s. 9-26
ISSN:
0905-09857
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
word, linguistic units, basic units, corpus linguistics, typology
Postens nummer:
123904
Posten skapad:
2010-07-18 21:30
Posten ändrad:
2013-10-01 17:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007