transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Allt mindre plats för utsatta grupper.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Sydsvenska Dagbladet den 6 juli 2010.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionsnedsättning, funktionshinderpolitik, socialpolitik, renässans, valrörelse, mjuka frågor
Postens nummer:
123786
Posten skapad:
2010-07-09 06:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007