transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gör matematiken synlig

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Förskolan. Tema: Tidig matematik, ( 4 ) s. 37
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
barn, tidigt lärande, matematik
Postens nummer:
123769
Posten skapad:
2010-07-08 13:17
Posten ändrad:
2011-03-02 18:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007