transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interior-penalty-stabilized Lagrange multiplier methods for the finite-element solution of elliptic interface problems

Författare och institution:
Erik Burman (-); Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
IMA Journal of Numerical Analysis, 30 ( 3 ) s. 870-885
ISSN:
0272-4979
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper we propose a class of jump-stabilized Lagrange multiplier methods for the finite-element solution of multidomain elliptic partial differential equations using piecewise-constant or continuous piecewise-linear approximations of the multipliers. For the purpose of stabilization we use the jumps in derivatives of the multipliers or, for piecewise constants, the jump in the multipliers themselves, across element borders. The ideas are illustrated using Poisson's equation as a model, and the proposed method is shown to be stable and optimally convergent. Numerical experiments demonstrating the theoretical results are also presented.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Nyckelord:
interface problem, non-matching grids, edge stabilization
Postens nummer:
123721
Posten skapad:
2010-07-07 10:21
Posten ändrad:
2012-01-25 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007