transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lateralization in cluster headache: a Nordic multicenter study

Författare och institution:
Eva Laudon Meyer (-); Katarina Laurell (-); Ville Artto (-); Lars Bendtsen (-); Mattias Linde (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Mikko Kallela (-); Erling Tronvik (-); John-Anker Zwart (-); Rikke M. Jensen (-); Knut Hagen (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN, 10 ( 4 ) s. 259-263
ISSN:
1129-2369
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
attacks, disturbances, epidemiology, prevalence, recordings, activation
Postens nummer:
123612
Posten skapad:
2010-07-01 16:13
Posten ändrad:
2010-11-22 12:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007