transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Predictive Factors for the Outcome of Fusion in Adult Isthmic Spondylolisthesis

Författare och institution:
Per Ekman (-); Hans Möller (-); Rune Hedlund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
SPINE, 34 ( 11 ) s. 1204-1210
ISSN:
0362-2436
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Nyckelord:
low-back-pain, anterior cervical decompression, posterolateral lumbar fusion, spinal stenosis, risk-factors, follow-up, surgery, drawings, disability, depression
Postens nummer:
123609
Posten skapad:
2010-07-01 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007