transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Application of Dispersion-Corrected Density Functional Theory

Författare och institution:
Sten O. Nilsson Lill (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A, 113 ( 38 ) s. 10321-10326
ISSN:
1089-5639
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
Nyckelord:
molecular-orbital methods, toluene dimer, basis-sets, ab-initio, coupled-cluster, complexes, energies, thermochemistry, benzene, stabilization
Postens nummer:
123591
Posten skapad:
2010-07-01 14:16
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007