transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ABCB1 G1199A polymorphism and ovarian cancer response to paclitaxel

Författare och institution:
Henrik Green (-); Peter Soderkvist (-); Per Rosenberg (-); György Horvath (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Curt Peterson (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 97 ( 6 ) s. 2047-2050
ISSN:
0022-3549
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Annan klinisk medicin ->
Klinisk kemi
Nyckelord:
efflux transport activity, p-glycoprotein, multidrug-resistance, chemotherapy, expression, brain, cells, taxol
Postens nummer:
123582
Posten skapad:
2010-07-01 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007