transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early Stages of Golgi Vesicle and Tubule Formation Require Diacylglycerol

Författare och institution:
Lennart Asp (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Fredrik Kartberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Julia Fernandez-Rodriguez (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Maria Smedh (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Markus Elsner (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Frederic Laporte (-); Montserrat Barcena (-); Karen A. Jansen (-); Jack A. Valentijn (-); Abraham J. Koster (-); John J. M. Bergeron (-); Tommy Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik)
Publicerad i:
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL, 20 ( 3 ) s. 780-790
ISSN:
1059-1524
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
Nyckelord:
adp-ribosylation factor, curvature-mediated interactions, gtpase-activating protein, phospholipase-d activity, i-coated vesicles, phosphatidic-acid, lipid-metabolism, copi vesicles, brefeldin-a, lysophosphatidic acid
Postens nummer:
123576
Posten skapad:
2010-07-01 12:56
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007