transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Low-dose digoxin and reduction in mortality and morbidity in heart failure

Författare och institution:
Ali Ahmed (-); Finn Waagstein (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, 136 ( 1 ) s. 91-92
ISSN:
0167-5273
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
elderly-patients, trial, hospitalization, tolerability, nebivolol, seniors
Postens nummer:
123571
Posten skapad:
2010-07-01 12:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007