transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Right ventricular cardiomyopathy: timing of heart transplantation in Uhl's anomaly and arrythmogenic right ventricular cardiomyopathy

Författare och institution:
Thomas Gilljam (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Claes-Håkan Bergh (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE, 11 ( 1 ) s. 106-109
ISSN:
1388-9842
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
fontan circulation, experience, dysplasia, flow
Postens nummer:
123563
Posten skapad:
2010-07-01 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007