transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using Panel Data to Test for Fiscal Sustainability within the European Union

Författare och institution:
Silika Prohl (-); Joakim Westerlund (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
FINANZARCHIV, 65 ( 2 ) s. 246-269
ISSN:
0015-2218
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
budget constraint, common factors, cointegration, root
Postens nummer:
123557
Posten skapad:
2010-07-01 10:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007