transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

COCCONEIS COSTATA VAR. SUBANTARCTICA VAR. NOV., A NEW MARINE DIATOM OFF KERGUELEN ARCHIPELAGO (SOUTHERN OCEAN, INDIAN SECTOR)

Författare och institution:
Catherine Riaux-Gobin (-); Oscar E. Romero (-); Adil Y Al-Handal (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
DIATOM RESEARCH, 24 ( 2 ) s. 393-404
ISSN:
0269-249X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
genus cocconeis, austral ocean, bacillariophyta, morphology, ehrenberg, psammococconeis, varieties, genera, island
Postens nummer:
123444
Posten skapad:
2010-06-28 12:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007