transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Family and friends provide most social support for the bereaved

Författare och institution:
Inger Benkel (Institutionen för medicin); Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ulla Molander (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
PALLIATIVE MEDICINE, 23 ( 2 ) s. 141-149
ISSN:
0269-2163
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Nyckelord:
grief
Postens nummer:
123428
Posten skapad:
2010-06-28 09:57
Posten ändrad:
2010-11-24 09:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007