transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multiple non-cell-autonomous defects underlie neocortical callosal dysgenesis in Nfib-deficient mice

Författare och institution:
Michael Piper (-); Randal X. Moldrich (-); Charlotta Lindwall (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Erica Little (-); Guy Barry (-); Sharon Mason (-); Nana Sunn (-); Nyoman Dana Kurniawan (-); Richard M. Gronostajski (-); Linda J. Richards (-)
Publicerad i:
Neural development, 4 ( 43 )
ISSN:
1749-8104
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
nuclear factor-i, colorectal-cancer dcc, corpus-callosum, axon guidance, radial glia, developing forebrain, mammalian forebrain, brain-development, cingulate cortex, gene-expression
Postens nummer:
123425
Posten skapad:
2010-06-28 09:37
Posten ändrad:
2012-06-12 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007