transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CELL 11-Cells like cellulose scaffolds

Författare och institution:
Aase Bodin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi, Chalmers); Henrik Bäckdahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi, Chalmers); Bo Risberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning); Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi, Chalmers)
Publicerad i:
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 235 ( APR 6 ) s. Meeting Abstract: 11-CELL
ISSN:
0065-7727
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
123388
Posten skapad:
2010-06-24 13:45
Posten ändrad:
2010-09-20 15:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007