transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En introduktion till logistisk regressionsanalys

Författare och institution:
Johannes Bjerling (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Jonas Ohlsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Arbetsrapport / Institutionen för journalistik och masskommunikation, ISSN 1101-4679
Antal sidor:
42
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Statistisk analys, logistisk regression
Postens nummer:
123346
Posten skapad:
2010-06-23 16:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007