transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Design of stated preference surveys: Is there more to learn from behavioral economics?

Författare och institution:
Fredrik Carlsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Environmental and Resource Economics, 46 s. 167-177
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
123134
Posten skapad:
2010-06-21 17:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007