transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Här händer – ingenting …

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Sölvesborgs-Tidningen den 19 juni 2010.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Sveriges Riksdag, Trafikutskottet, utryckningsförare, lagkrav, riksdagsmotioner, utbildning, kompetenskrav
Postens nummer:
123103
Posten skapad:
2010-06-21 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007