transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of repetitions and reformulations in court proceedings . A comparison of Sweden and Bulgaria

Författare och institution:
Bilyana Martinovsky (Institutionen för lingvistik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg monographs in linguistics, ISSN 0346-6248; nr 18
ISBN:
LIBRIS-ID:3107792
Antal sidor:
308
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Datum för examination:
2000-06-19
Lokal:
Lilla hörsalen, Humanisten kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/12973
Postens nummer:
123064
Posten skapad:
2010-06-21 12:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007