transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Religion as a recourse?

Författare och institution:
Kerstin von Brömssen (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
XIV World Congress of Comparative Education Societies, Istanbul 14-18 June, 2010.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Nyckelord:
religion, education, Sweden, views of religion in upper secondary school.
Postens nummer:
123007
Posten skapad:
2010-06-20 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007