transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Explaining adoption of end-of-pipe solutions and clean technologies - Determinants of firms

Författare och institution:
Henrik Hammar (-); Åsa Löfgren (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Energy Policy, 38 ( 7 ) s. 3644-3651
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
122959
Posten skapad:
2010-06-18 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007