transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recommendations for the practice of fetal cardiology in Europe.

Författare och institution:
Lindsey Allan (-); Joanna Dangel (-); Vlasta Fesslova (-); Jan Marek (-); Mats Mellander (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ingrid Oberhänsli (-); Renate Oberhoffer (-); Gurleen Sharland (-); John Simpson (-); Sven-Erik Sonesson (-)
Publicerad i:
Cardiology in the young, 14 ( 1 ) s. 109-14
ISSN:
1047-9511
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Barnkardiologi
Nyckelord:
Cardiology, methods, organization & administration, standards, Cardiology Service, Hospital, standards, Echocardiography, Europe, Fetal Diseases, diagnosis, therapy, Heart Defects, Congenital, diagnosis, therapy, Humans, Referral and Consultation
Postens nummer:
122953
Posten skapad:
2010-06-18 10:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007