transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Libris som lokal OPAC : en kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller. Projektrapport

Författare och institution:
Angelica Schneidler‐Larsson (Göteborgs universitetsbibliotek, Digitala tjänster); Cecilia Natvig (-); Henrik Lindström (-); Johanna Olander (-); Jonas Barck (-); Kristin Olofsson (-); Lena Isaksson (Göteborgs universitetsbibliotek, Digitala tjänster); Stina Hallin (-)
Antal sidor:
53 s. + bil.
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In February 2009 the Royal Library (the National Library of Sweden) announced funding for the development area “LIBRIS as a local OPAC”. The university libraries in Gothenburg, Lund, Uppsala and Växjö jointly applied for the project. The aim of the project was to investigate possibilities, problems and expectations concerning the concept of using the national union catalog LIBRIS as a local OPAC (hereafter L‐OPAC), including access to local circulation information and services. The goal has been to provide a decision‐making basis for the Royal Library regarding possible further development. The needs of both end‐users and libraries have been taken into consideration in the analysis. [Adapted from summary.]
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
Nyckelord:
LIBRIS, OPAC, Bibliotekskataloger - Sverige, Onlinekataloger
Postens nummer:
122924
Posten skapad:
2010-06-17 13:45
Posten ändrad:
2016-02-16 17:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007