transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variation på götiskt tema. En studie i C.J.L. Almqvists Sviavigamal

Författare och institution:
Johan Almer (Litteraturvetenskapliga institutionen)
ISBN:
LIBRIS-ID:3212892
Antal sidor:
195
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Datum för examination:
2000-10-28
Lokal:
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsg 6 kl.10.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/17520
Postens nummer:
122914
Posten skapad:
2010-06-17 11:20
Posten ändrad:
2010-08-17 12:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007