transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att rannsaka en barndom. Harry Martinssons "Nässlorna blomma": Tillkomst och tematik

Författare och institution:
Bengt E. Anderson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, ISSN 0348-4653; nr 38
ISBN:
91-86270-65-6
Antal sidor:
366
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Datum för examination:
2000-02-19
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/10906
Postens nummer:
122907
Posten skapad:
2010-06-17 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007