transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From appreciation to depreciation - the exchange rate of the Swedish krona, 1913-2008

Författare och institution:
Jan Bohlin (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Exchange rates, prices, and wages, 1277-2008. Historical monetary and financial statistics for Sweden (ed. Rodney Edvinsson, Tor Jacobson and Daniel Waldenström), s. 340-411
ISBN:
978-91-8961-44-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sveriges riksbank | Ekerlids förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
exchange rates, real exchange rates, exchange rate index, purchasing power parity
Postens nummer:
122905
Posten skapad:
2010-06-17 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007