transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Myeloid leukemia in children 4 years or older with Down syndrome often lacks GATA1 mutation and cytogenetics and risk of relapse are more akin to sporadic AML.

Författare och institution:
H Hasle (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); M Arola (-); A Karow (-); A O'Marcaigh (-); D Reinhardt (-); D K H Webb (-); E van Wering (-); B Zeller (-); C M Zwaan (-); P Vyas (-)
Publicerad i:
Leukemia : official journal of the Leukemia Society of America, Leukemia Research Fund, U.K, 22 ( 7 ) s. 1428-30
ISSN:
1476-5551
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Child, Child, Preschool, Chromosome Aberrations, Down Syndrome, genetics, GATA1 Transcription Factor, genetics, Humans, Leukemia, Myeloid, Acute, genetics, Mutation, Recurrence, Risk
Postens nummer:
122852
Posten skapad:
2010-06-15 13:17
Posten ändrad:
2016-09-02 01:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007