transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Existence of axially symmetric static solutions of the Einstein-Vlasov system

Författare och institution:
Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Markus Kunze (-); Gerhard Rein (-)
Publicerad i:
Commun. Math. Phys., 308 s. 23-47
ISSN:
0010-3616
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We prove the existence of static, asymptotically flat non-vacuum spacetimes with axial symmetry where the matter is modeled as a collisionless gas. The axially symmetric solutions of the resulting Einstein-Vlasov system are obtained via the implicit function theorem by perturbing off a suitable spherically symmetric steady state of the Vlasov-Poisson system.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Postens nummer:
122839
Posten skapad:
2010-06-15 11:37
Posten ändrad:
2016-07-14 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007