transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om utgivningen av Theodoros Metochites’ Miscellanea

Författare och institution:
Karin Hult (Klassiska institutionen)
Publicerad i:
Bysantinska sällskapet. Bulletin, 15 s. 5–8
ISSN:
1102-674X
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Antikvetenskap ->
Historiska kulturer ->
Bysantinologi
Nyckelord:
Theodoros Metochites, Miscellanea, Semeioseis gnomikai
Postens nummer:
122833
Posten skapad:
2010-06-14 22:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007