transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

La flexión de género femenino en los nombres de oficios, cargos y profesiones en el español peninsular contemporáneo

Författare och institution:
Christel Larsson (Institutionen för språk och litteraturer)
Antal sidor:
111
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
spanska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Kvinnliga yrkesbeteckningar, sexistiskt språkbruk, korpus, enkätundersökning, modern europeisk spanska.
Postens nummer:
122831
Posten skapad:
2010-06-14 18:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007