transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Writing the Boundary: Khitat al-Sham by Muhammad Kurd 'Ali

Författare och institution:
Tetz Rooke (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
The Concept of Territory in Islamic Law and Thought, s. 165-186
ISBN:
071030725
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kegan Paul International
Förlagsort:
London and New York
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Arab nationalism, concepts of boundaries, Muhammad Kurd 'Ali
Postens nummer:
122823
Posten skapad:
2010-06-14 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007