transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

L'identité linguistique en Alsace et ses facteurs d'influence.

Författare och institution:
Katharina Vajta (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Actes du XIIIe Cngrès des Romanistes Scandinaves, Jyväskylä 1996. (Ed. Outi Merisalo & Teija Nari), s. s. 809-818
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
122821
Posten skapad:
2010-06-14 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007