transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Le français en Alsace : Premiers résultats d'une enquête.

Författare och institution:
Katharina Vajta (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Romansk forum (Actes du XVe Congrès des Romanistes Scandinaves, Université d’Oslo, Oslo 2002), 16-2002/2
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
122820
Posten skapad:
2010-06-14 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007