transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does indomethacin for closure of patent ductus arteriosus affect cerebral function?

Författare och institution:
Anders Flisberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ingemar Kjellmer (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Johan Löfhede (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); N Löfgren (-); M Rosa-Zurera (-); K Lindecrantz (-); Magnus Thordstein (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 99 ( 10 ) s. 1493-1497
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Abstract Objective: To study whether indomethacin used in conventional dose for closure of patent ductus arteriosus affects cerebral function measured by Electroencephalograms (EEG) evaluated by quantitative measures. Study design: Seven premature neonates with haemodynamically significant persistent ductus arteriosus were recruited. EEG were recorded before, during and after an intravenous infusion of 0.2 mg/kg indomethacin over 10 min. The EEG was analysed by two methods with different degrees of complexity for the amount of low-activity periods (LAP, "suppressions") as an indicator of affection of cerebral function. Results: Neither of the two methods identified any change in the amount of LAPs in the EEG as compared to before the indomethacin infusion. Conclusion: Indomethacin in conventional dose for closure of patent ductus arteriosus does not affect cerebral function as evaluated by quantitative EEG.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Postens nummer:
122799
Posten skapad:
2010-06-14 14:10
Posten ändrad:
2016-08-22 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007