transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How prosody reflects semantic change: A synchronic case study of of course. In: Davidse, K., Vandelanotte, L. and H. Cuyckens (eds). Subjectification, Intersubjectification and Grammaticalization.

Redaktör(er):
Anne Wichmann (Institutionen för språk och litteraturer); Anne-Marie Simon-Vandenbergen (-)
Antal sidor:
103-154
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
De Gruyter Mouton
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
122770
Posten skapad:
2010-06-14 11:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007