transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction to special issue "The Economics and Psychology of Football"

Författare och institution:
Martin G. Kocher (-); Matthias Sutter (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Economic Psychology, 31 ( 2 ) s. 155-157
ISSN:
0167-4870
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
122689
Posten skapad:
2010-06-11 17:11
Posten ändrad:
2012-08-29 12:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007