transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

La letteratura italiana del Novecento. I temi, l'insegnamento, la ricerca. Atti del Corso superiore di aggiornamento del Dipartimento di italianistica dell'Università di Göteborg 18-19 settembre 2008

Redaktör(er):
Enrico Tiozzo (Institutionen för språk och litteraturer); Ulla Åkerström (Institutionen för språk och litteraturer)
ISBN:
978-88-548-3119-3
Antal sidor:
180
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Aracne
Förlagsort:
Roma
Publiceringsår:
2010
Språk:
italienska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Italiensk litteratur, 1900-talet
Postens nummer:
122683
Posten skapad:
2010-06-11 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007