transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A posteriori error estimates for the adaptivity technique for the Tikhonov functional and global convergence for a coefficient inverse problem

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); M. V. Klibanov (-)
Publicerad i:
Inverse Problems, 26 ( 4 ) s. (Article Number: 045012)
ISSN:
0266-5611
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A synthesis of a globally convergent numerical method for a coefficient inverse problem and the adaptivity technique is presented. First, the globally convergent method provides a good approximation for the unknown coefficient. Next, this approximation is refined via the adaptivity technique. The analytical effort is focused on a posteriori error estimates for the adaptivity. A numerical test is presented.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Postens nummer:
122621
Posten skapad:
2010-06-10 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007