transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Craniofacial Morphology and dental age in children with Silver-Russell syndrome

Författare och institution:
Axel Bergman (Odontologiska institutionen); Heidrun Kjellberg (Odontologiska institutionen); Jovanna Dahlgren (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Orthod Craniofac Res , 6 s. 54-62
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Ortodonti
Postens nummer:
122607
Posten skapad:
2010-06-10 14:05
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007