transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characteristics of Masticatory Mandibular Movements and Velocity in Growing Individulas and Young Adults

Författare och institution:
Stavros Kiliaridis (Odontologiska institutionen); Stig Karlsson (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap); Heidrun Kjellberg (Odontologiska institutionen)
Publicerad i:
J Dent Res, s. 1367-1369
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral protetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Ortodonti
Postens nummer:
122592
Posten skapad:
2010-06-10 13:21
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007