transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impaction and retention of second molars, diagnosis and treatment outcome- a retrospective, follow up study.

Författare och institution:
Cathrine Magnusson (-); Heidrun Kjellberg (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Angle Orthod, 79 ( 3 ) s. 422-427
ISSN:
0003-3219
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Ortodonti
Postens nummer:
122577
Posten skapad:
2010-06-10 12:03
Posten ändrad:
2012-06-12 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007