transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characteristics of masticatory movements and velocity in children with juvenile chronic arthritis.

Författare och institution:
Heidrun Kjellberg (Odontologiska institutionen); Stavros Kiliaridis (Odontologiska institutionen); Stig Karlsson (Odontologiska institutionen)
Publicerad i:
J Orofacial pain, 9 s. 76-84
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Ortodonti
Postens nummer:
122568
Posten skapad:
2010-06-10 11:09
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007