transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Craniofacial structure in children with juvenile chronic arthritis (JCA) compared with healthy children with ideal or postnormal occlusion.

Författare och institution:
Heidrun Kjellberg (Odontologiska institutionen); Anders Fasth (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Stavros Kiliaridis (Odontologiska institutionen); Bengt Wenneberg (Odontologiska institutionen); Birgit Thilander (Odontologiska institutionen, Avdelningen för ortodonti)
Publicerad i:
Am J Dentofac Orthop, 107 s. 67-78
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Ortodonti
Postens nummer:
122565
Posten skapad:
2010-06-10 11:04
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007