transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sound symbolism and lexical productivity

Författare och institution:
Åsa Abelin (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Proceedings of 3rd UK Cognitive Linguistics Conference, University of Hertfordshire,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
sound symbolism, lexical productivity
Postens nummer:
122556
Posten skapad:
2010-06-10 09:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007