transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EPA supplementation improves teacher rated behaviour and oppositional symptoms in children with ADHD.

Författare och institution:
Per A Gustafsson (-); Ulrika Birberg-Thornberg (-); Karel Duchén (-); Magnus Landgren (-); Kerstin Malmberg (-); Henrik Pelling (-); Birgitta Strandvik (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Thomas Karlsson (-)
Publicerad i:
Acta paediatrica, 99 ( 10 ) s. 1540-1549
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Abstract Aim: Measure efficacy of EPA in children with ADHD. Methods: RCT of 0.5g EPA or placebo (15 weeks) in 92 children (7-12 years) with ADHD. Efficacy measure was Conners' Parent/Teacher Rating Scales (CPRS/CTRS). Fatty acids were analyzed in serum phospholipids and red blood cell membranes (RBC) at baseline and endpoint with gas chromatography. Results: EPA improved CTRS inattention/cognitive subscale (p = 0.04), but not Conners' total score. In oppositional children (n = 48) CTRS total score improved >/=25% in 48% of the children receiving EPA vs. 9% for placebo (ES 0.63, p = 0.01). In less hyperactive/impulsive children (n = 44), >/=25% improvement was seen in 36%vs. 18% (ES 0.41, n.s.), and with both these types of symptoms 8/13 with EPA vs. 1/9 for placebo improved >/=25% (p = 0.03). Children responding to treatment had lower EPA concentrations (p = 0.02), higher AA/EPA (p = 0.005) and higher AA/DHA ratios (p = 0.03) in serum at baseline. Similarly, AA/EPA (p = 0.01), AA/DHA (p = 0.038) and total omega-6/omega-3 ratios (p = 0.028) were higher in RBC, probably due to higher AA (p = 0.011). Conclusion: Two ADHD subgroups (oppositional and less hyperactive/impulsive children) improved after 15 weeks EPA treatment. Increasing EPA and decreasing omega-6 fatty acid concentrations in phospholipids were related to clinical improvement.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
ADHD, Arachidonic acid, DHA/EPA, LCPUFA, RBC/serum phospholipids
Postens nummer:
122527
Posten skapad:
2010-06-09 14:31
Posten ändrad:
2014-06-30 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007