transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barns vilje ved tvangsgjennomføring i samværstvister

Författare och institution:
Karin Röbäck (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Eriksson, M., Cater, Å K., Dahlkild-Öhman, G & Näsman, E (red) "Barns stemmer om vold. Å tolke og forstå", s. 130-146
ISBN:
978-82-05-39504-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gyldendal Norsk Forlag
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2010
Språk:
norska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
barns vilja, familjerätt, verkställighet
Postens nummer:
122442
Posten skapad:
2010-06-08 10:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007